PCC 2% na zakup pierwszego mieszkania zniesione!

Takie zmiany w prawie bardzo cieszą, ponieważ w kieszenie młodych zostanie sporo pieniędzy. Np. przy mieszkaniu za 500 tys. zł będzie to 10 tys. zł oszczędności.

 

Klucze na wieszakuSejm w piątek 26 maja 2023 znowelizował ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zmiana polega na zniesieniu 2% PCC w przypadku sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia. Nowelizacja ta wejdzie w życie za 2-3 miesiące.

 

Jednocześnie ze zniesieniem PCC na pierwsze mieszkanie wejdzie w życie 6% PCC od „zakupów hurtowych”

Treść zmiany:

W przypadku gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali, lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach, lub udziału w takim lokalu, wynosi 6%.