Pierwsze pozytywne skutki wprowadzenia obniżonego bufora KNF

zmiana zdolności przy-20% wkładu własnegoOd 16.02.2023 roku wzrosła zdolność kredytowa klientów w zakresie kredytów hipotecznych.

Pierwszy bank wprowadził pozytywne zmiany zarówno dla kredytów opartych na zmiennej, jak i tymczasowo stałej stopie procentowej.

Wkrótce podobne zmiany w kolejnych bankach.