ZMIANY W GWARANTOWANYM KREDYCIE HIPOTECZNYM (OD 1 MARCA 2023 ROKU – „RODZINNY KREDYT MIESZKANIOWY”

Rodzinny kredyt mieszkaniowy udzielany jest na zasadach wynikających z Ustawy z dnia 1 października 2021 r o [gwarantowanym] <rodzinnym> kredycie mieszkaniowym (tekst ujednolicony ustawy Akt prawny (sejm.gov.pl)). W ramach tego produktu banki (wg stanu na 2.03.2023 są to PKO BP, Santander, Alior i Spółdzielczy Bank Rozwoju) mogą udzielić kredytu do 100% wartości nieruchomości. Część kwoty kredytu (odpowiadająca brakującemu wkładowi własnemu) zabezpieczana jest gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Od 1 marca 2023 roku, dzięki zmianom w programie, możliwość finansowania otrzymały również osoby, które dysponują większym wkładem własnym.

tabelka rodzinny kredyt mieszkaniowyGwarancja BGK

To część kwoty kredytu, która stanowi max. 100.000 zł. W związku z objęciem kredytu gwarancją BGK kredytobiorca ponosi dodatkowo opłatę na rzecz BGK. Opłata prowizyjna stanowi 1% kwoty gwarancji (max. 1.000 zł) i będzie wnoszona najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytu.

Spłata rodzinna

Spłata dokonywana przez BGK z przeznaczeniem na spłatę części kredytu, w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego o drugie lub kolejne dziecko. Wysokość spłaty rodzinnej:

  • 20 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego Kredytobiorcy o drugie dziecko,
  • 60 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego Kredytobiorcy o trzecie albo kolejne dziecko.